Articolul 230. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere administrativă

(1) Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere administrativă următoarele contravenţii vamale: 1) nerespectarea regimului de zonă a controlului vamal; 2) neinformarea organului vamal intern despre trecerea frontierei vamale în cazul introducerii de mărfuri şi mijloace de transport; 3) neinformarea sau informarea falsă a organului vamal despre intenţia de a scoate mărfuri şi…

Read more

Articolul 231. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere materială

Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere materială următoarele contravenţii vamale: 1) trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor cu eludarea controlului vamal (trecerea prin alte locuri decît cel de amplasare al organului vamal sau în afara orelor de program ale acestuia) sau tăinuindu-le de el (cu folosirea ascunzişurilor sau prin alte metode care…

Read more

Articolul 232. Sancţionarea materială a contravenţiilor vamale

Persoanele juridice, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, pentru comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la: a) art.231 pct.1), 2), 4), 5), 6) şi 19), sînt sancţionate cu amendă de la 40% la 100% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei sau cu confiscarea lor; b) art.231 pct.3), sînt sancţionate…

Read more

Articolul 235. Acţiunile colaboratorului vamal în cazul constatării elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni

Dacă în procesul efectuării actelor de procedură în cazul unei contravenţii vamale a fost constatată existenţa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni, se porneşte proces penal în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. [Art.235 modificat prin L3-XV din 05.02.04, MO42-44/12.03.04 art.251]…

Read more

Articolul 236. Circumstanţele în care, după pornirea procesului penal,colaboratorul vamal continuă efectuarea actelor de procedură în cazul contravenţiei vamale

Dacă în timpul urmăririi penale în cazul de contrabandă sau de alte infracţiuni a căror urmărire penală este de competenţa organelor vamale se constată indicii ale unor contravenţii vamale, actele de procedură în cazul acestor contravenţii se vor efectua independent de urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative şi de…

Read more

Articolul 237. Procedura în cazul contravenţiei vamale constatate de organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de alte organe de resort şi cercetarea cazului

În cazul refuzului de pornire a unui proces penal sau al încetării urmăririi penale pe un dosar de contrabandă în ale cărui materiale există indiciile unei contravenţii vamale, actele de procedură şi cercetarea cazului se efectuează în temeiul unei ordonanţe administrative, emise de procuror în baza materialelor parvenite de la organul de urmărire penală în…

Read more

Articolul 239. Interacţiunea dintre organele vamale ale Republicii Moldova şi serviciile vamale ale altor state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazuri de contravenţie vamală şi al cercetării lor

Interacţiunea organelor vamale ale Republicii Moldova cu serviciile vamale şi cu organele competente din alte state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazurile de contravenţie vamală şi al cercetării lor are loc în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.…

Read more
Back to top